Spoločnosť poctivyobchod.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nekalé obchodné praktiky

Nekalé obchodné praktiky sú (nie len) na Slovensku ešte stále bežnou súčasťou života výrobcov (najmä) potravín.

Sú to také obchodné praktiky, ktorých cieľom je podstatné znevýhodnenie výrobcu zo strany odberateľa.

Uplatnením nekalých obchodných praktík získava pod tlakom obchodník – odberateľ neprimeranú výhodu v obchodnom vzťahu voči výrobcovi.

Tieto praktiky sú dôsledkom dominantného postavenia odberateľa – obchodníka v obchodnom vzťahu s výrobcom – dodávateľom.

Ide o také správanie dodávateľa, ktorým si spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom obchodník – odberateľ vynucuje od výrobcu – dodávateľa plnenie podmienok, ktoré s obchodným vzťahom priamo nesúvisia.

Nekalé obchodné praktiky:

 • Sú priamym porušením zákona, avšak často majú legalizovanú povahu
 • Je zložité ich pomenovať a odhaliť, pretože výrobcovia sa im často podrobia zo strachu pred stratou objednávok
 • Sú vynucované odberateľmi pod hrozbou ukončenia spolupráce
 • Spôsobujú zásadné zníženie už aj tak nízkych výstupných cien u výrobcu
 • Nútia výrobcu k opatreniam, ktoré vplývajú na kvalitu výrobkov
 • Zásadným spôsobom deformujú podnikateľské prostredie
 • Veľmi výrazne zvýhodňujú takého obchodníka, ktorý ich pri obchodných rokovaniach používa

Bežné príklady nekalých obchodných praktík:

1. Systém úplatkov

 • Zamestnanec odberateľa požaduje od obchodníka finančné plnenia vo forme úplatkov za to, že mu u odberateľa udrží dohodnutý odbyt a pozíciu
 • Zamestnanec odberateľa takto vydiera a vyvíja hrubý nátlak na dodávateľa
 • Bez poskytnutia úplatku dodávateľ stráca objem a pozíciu u obchodníka

2. Nedôvodné alebo neprimerané finančné alebo nefinančné plnenia

 • Odberateľ začína požadovať od dodávateľa neprimerane vysoké alebo nezmyselné spätné finančné plnenia
 • Odberateľ sa tieto plnenia snaží odôvodniť tak, aby mohli byť započítavané fakturačným spôsobom oproti jeho záväzku zaplatiť cenu za dodané potraviny
 • Príkladom sú neprimerane vysoké obratové bonusy
 • Častým príkladom je tlak odberateľa, aby výrobca uhrádzal mzdové náklady na zamestnancov, ktorí však pracujú pre odberateľa a v jeho prevádzkach

3. Neprimerané reklamné plnenia

 • Odberateľ požaduje, aby mu dodávateľ prispieval na reklamu,
 • Výška plnenia je celkom zjavne neprimeraná reklamnej výhode, ktorú dodávateľ získava
 • Často je reklama úplne vymyslenou a účelovou aktivitou, ktorá dodávateľovi neprináša žiaden osoh

4. Tzv. „Vratky tovaru“

 • Odberateľ požaduje bezvýnimočne vrátiť tovar a jeho hodnotu v peniazoch, ak odobratý tovar na prevádzkach nepredá
 • Odberateľ tak dopláca na vyšší objem objednávok zo strany obchodníka
 • Pre dodávateľa je tento systém čistou finančnou stratou

Nekalé obchodné praktiky sú problémom celej Európskej únie, a nie len Slovenska, na ktoré v konečnom dôsledku vždy dopláca spotrebiteľ.

Iniciatíva „Poctivý obchod“ môže výrazne pomôcť eliminácii obchodných praktík na našom trhu.