Spoločnosť poctivyobchod.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hodnotenie poctivého obchodu

Ako povedal Tomáš Baťa:  „Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.“.

Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý:

  1. je uzatvorený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Obchod nie je uzatváraný pod tlakom, rešpektuje a neobchádza platné zákony, nenúti zmluvné strany zákon porušovať a je v zhode so všeobecnými zásadami obchodu.
  2. rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže. Podnikanie je podnikaním vtedy, ak obe strany z obchodu profitujú, navzájom rešpektujú svoje postavenie v potravinovom reťazci a žiaden z účastníkov obchodu sa nesnaží maximalizovať svoj zisk na úkor straty druhej strany.
  3. stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu. Férovou cenou je taká cena, ktorá obom strana umožňuje vytvoriť primeraný zisk a rešpektuje oprávnené náklady výrobcu.
  4. obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, t.j. neviaže uzavretie obchodu na iné, s obchodom nesúvisiace, jednostranné alebo neférové podmienky.
  5. Podporuje a rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty. Obchodníkovi záleží na kvalite, nenahrádza poctivé slovenské potraviny polotovarmi neznámeho pôvodu, neklame spotrebiteľa a snaží sa ponúkať čo najvyššiu kvalitu potravín.

Hodnotenie prebieha jedenkrát ročne, v priebehu mesiaca december a január, kde jednotliví výrobcovia a respondenti hodnotia svojich odberateľov na základe anonymizovaného dotazníka.

K jednotlivým kritériám pridávajú respondenti naplnenie jednotlivých kritérií vo forme percentuálneho hodnotenia.

Výsledkom hodnotenia je priemer hodnotiacich kritérií a nasledovná stupnica:

100%-90% Obchodník je skutočne poctivým obchodníkom, ktorý ctí základné parametre obchodu, a je skutočne férovým partnerom slovenského výrobcu.
90% - 70% Obchodník je vo viacerých oblastiach férovým obchodníkom, niektoré parametre obchodu sú však nastavené tak, že nemajú charakter vyváženosti a neprimerane obchodníka zvýhodňujú.
70% - 0% Ide o nepoctivého obchodníka, ktorý vedome porušuje platné zákony, nerešpektuje obchodné princípy a snaží sa za každú cenu maximalizovať svoj zisk bez ohľadu na trhovú situáciu, či záujem konečného spotrebiteľa.

Hodnotenie prebieha jednotlivými stavovskými organizáciami výrobcov, pričom označenie „Poctivý obchod“ má pre obchodníka platnosť jeden kalendárny rok.

Stavovské organizácie zverejňujú a propagujú z etických dôvodov len tých obchodníkov, ktorí získali za hodnotiace obdobie označenie „Poctivý obchod“.