Spoločnosť poctivyobchod.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Čo je to poctivý obchod?

O nás

Iniciatíva s názvom „Poctivý obchod“ vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore.

Nakoľko tieto nepoctivé praktiky nadobudli v priebehu poslednej dekády v niektorých prípadoch až rozmery mafiánskych praktík z 90 rokov, rozhodli sme sa prostredníctvom tejto iniciatívy proti nekalým obchodným praktikám bojovať.

Sme radi, že táto téma začína ostro rezonovať nie len na Slovensku, ale aj v krajinách EÚ, avšak nemôžme pasívne čakať na vládu a jej legislatívne kroky, ale musíme s ňou spolupracovať a aktívne upozorňovať na neférové praktiky v obchodných vzťahoch.

Veríme, že výsledkom nášho snaženia bude zlepšenie postavenia slovenských výrobcov v dodávateľskom reťazci a úplná eliminácia praktík, ktoré systematicky ničia slovenskú potravinársku výrobu a zásadne poškodzujú tých, pre ktorých sú naše výrobky určené – spotrebitelia, rodiny a deti.

Sme veľmi radi, že sa nám v prvom kroku podarilo dosiahnuť významnú dohodu so Zväzom obchodu https://www.biznis.sk/ a že dokážeme prostredníctvom tejto iniciatívy ukázať slovenským spotrebiteľom obchody, ktoré považujeme spoločne za skutočne poctivé.

„Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.“

(Tomáš Baťa)

Nie je ťažké odpovedať si na otázku, čo je v bežnom živote a pre bežného človeka poctivý obchod. My Vám to priblížime na nasledovnom príbehu pekára:

Poctivá výroba

Predstavte si pekára - podnikateľa, ktorý vynaloží maximum svojho úsilia, svojich znalostí a skúseností, pracuje dni a noci preto, aby bol výsledkom jeho snaženia čerstvý a chutný chlieb, na ktorý je hrdý.

Poctivý predaj

Pekár chce svoje výrobky predať a tak osloví obchodníka. Ponúkne mu na predaj svoj chlieb za cenu, ktorá sa skladá z nákladov na jeho výrobu, z času, ktorý na ňom so svojim kolegami strávi, zaráta doňho dopravné náklady a primeraný zisk – taký, aby mu umožňoval slušne zaplatiť svojich zamestnancov, aspoň v malom investovať do modernizácie výroby a zachovať tak výrobu chleba, na ktorú je hrdý.

Poctivá kúpa

Obchodníkovi ponúknutý chlieb veľmi chutí, vie, že pekár urobil v silnej konkurencii dobrú a poctivú prácu, rozumie nákladom, ktoré pekár na výrobu chleba vynaložil. Aj on je však podnikateľ, takisto má svojich zamestnancov, snaží sa uspieť v záplave iných obchodov na trhu, udržiava svoje predajne v čo najlepšom stave a snaží sa vyhovieť spotrebiteľom a zákazníkom.

Poctivý obchod

Obchodník sa tak po vyjednávaní s pekárom dohodne na podmienkach výroby a dodávania chleba, dohodne sa s ním na cene, s ktorou sú obe strany aspoň trochu spokojné.

Dohodnuté podmienky umožnia pekárovi vyrábať ďalej, ďalej rozvíjať a podporovať svoju výrobu, udržať si zamestnancov a „normálne“ podnikať.

Obchodníkovi dohodnuté podmienky umožňujú získavať si zákazníkov, udržať čerstvý sortiment, vykazovať primeraný zisk z predaja a takisto rozvíjať svoje podnikanie.

Obchodník tak nadviaže s pekárom obojstranne prospešnú spoluprácu a slovenský chlieb na stôl jeho zákazníkom, každý deň, každý týždeň a po celý rok.

Náš zákazník

Ak si spotrebiteľ kúpi u nášho obchodníka chlieb, s určitosťou vie, že tento chlieb bol vyrobený s maximálnou snahou pekára o kvalitný výrobok, obchodník ho predáva s primeraným ziskom a obe strany sa tak spoločne podieľajú na spokojnosti spotrebiteľa.

Takýto obchod, z ktorého profituje výrobca, obchodník a nakoniec vždy aj ten, kto chlieb kupuje pre seba a svoju rodinu možno označiť za poctivý obchod.

Sám spotrebiteľ je ten, ktorý  svojim nákupom chleba u poctivého obchodníka podporuje poctivé podnikanie a má veľký podiel na tom, že tento slovenský chlieb nebude nahradený napríklad mrazeným polotovarom zo zahraničia.

Spotrebiteľ sa tak významným spôsobom podieľa na zachovaní slovenských výrobkov a tradícií, pre ktoré je Slovensko sebestačné, kvalitné a naše.

Nekalé praktiky

Obchodná spolupráca s obchodníkom sa vyvíja dobre, v priebehu dvoch rokov tak náš pekár investoval do modernizácie svojej pekárne, vybavil si úver v banke a snaží sa prinášať pre obchodníka stále rovnakú kvalitu, zlepšovať svoje služby a ponúkať nové výrobky.

Náš pekár je podnikateľ a musí svoje ceny, za ktoré chlieb predáva upravovať podľa toho, ako sa vyvíjajú jeho náklady.

V máji oznámi dodávateľ múky pekárovi, že ceny pšenice vzhľadom na jej nedostatok výrazne stúpla – a to až o 20%. V septembri príjmu poslanci nový zákon, ktorý pekárovi zvýši náklady za odvoz odpadu.

V septembri stúpnu ceny pohonných hmôt, a dovoz chleba je tak pre pekára drahší.

V januári sa už pripravuje zmena zákonov, ktorá zvýši pekárovi náklad na mzdy svojich zamestnancov, ktorí chlieb pripravujú každý deň.

Každý podnikateľ počíta – a pekár zistí, že už nedokáže svoje podnikanie uživiť a musí upraviť cenu svojho výrobku pre obchodníka tak, aby malo jeho podnikanie zmysel.

Nechce dávať do svojho chleba nekvalitné suroviny, chce udržať kvalitu, chce zaplatiť svojich zamestnancov a chce ďalej slušne podnikať.

A tak sa znovu stretne s našim obchodníkom, riadne mu ukáže a vysvetlí, prečo musí cenu svojho chleba zvýšiť.

Obchodník však nesúhlasí. Naopak, požaduje od pekára zníženie cien, aj napriek tomu, že pekárovi náklady na výrobu chleba stúpli.

Obchodník dobre vie, že pekár má úver, že vyrábať musí a že má v tomto vzťahu jednoducho navrch. Neakceptuje dôvody pekára, vyhráža sa mu, uráža ho, dehonestuje kvalitu jeho výrobku, s ktorou bol po uplynulé obdobie spokojný a neustúpi.

Pekár tak pod obrovským tlakom pristúpi na nezmyselné požiadavky obchodníka, ďalej dodáva chlieb do jeho obchodov.

Obchodník renovuje a zväčšuje svoje prevádzky, výrazne profituje, zvýši dokonca cenu na pultoch svojich obchodov, avšak náklady pekára a rozumné požiadavky ignoruje.

Pekár tak prichádza o kvalitných zamestnancov, hľadá spôsoby ako zlacniť náklady na cenu chleba, už nie je ďalej schopný svoje podnikanie rozvíjať a udržať a po niekoľkých rokoch chlieb prestane vyrábať. Jednoducho už nevládze, rozpadá sa mu rodina a celý jeho život.

A obchodník sa jednoducho obráti na iného pekára a celý príbeh sa začína odznova.

Tento stav nie je výmyslom, ale bežnou realitou slovenského potravinárstva.

Vážení spotrebitelia, chcete stále chlieb od nášho pekára?

Nakupujte v obchode, ktorý je označený logom „Poctivý obchod“